We use cookies to make your experience of using our website better. To comply with the e-Privacy Directive we need to ask your consent to set these cookies.


Childcare Solicitor/Barrister

col-narrow-left   

Job ID:

4104

Practice Area(s):

Children's Services

Location:

Cardiff, Wales 

Role:

Qualified Lawyer
col-narrow-right   

Employment Type:

Permanent Full-Time

Posted:

12.01.2018

Employer type:

Local Authority

Employer Ref:

LS50008721
col-wide   

Job Description:

£38,237 - £41,025

Governance & Legal Services

Cardiff Council’s Legal Service

Now is an exciting time to Join Cardiff Council’s Legal Service. We have expanded our team due to increased volumes of work and a drive to undertake most of the Council’s legal work in house.

We seek high calibre candidates with relevant experience who are able to deal with a varied and demanding workload and who are committed to delivering a successful in house legal service based in County Hall in the heart of Cardiff Bay.

We expect individuals appointed to take personal responsibility for delivering excellence, to work with others to achieve the best possible outcomes, to embrace change and new opportunities, to make the most of the resources available and to think and act in the best interests of the Council.

While the roles are demanding our flexible working policies ensure a healthy work life balance. All the posts are open to individuals who wish to have flexible working patterns, subject to meeting the needs of our clients and having mutual regard to the workings arrangements of existing team members.

Experienced and qualified Solicitor or Barrister to join the Council’s legal team to undertake a wide range of Children Services work. The post will include giving advice and preparation of applications for Court and will include advocacy.

The successful applicant will need to have the relevant qualification of degree status, be admitted as a solicitor or called to the bar and must be able to work as part of a team.

Closing Date: 26th January 2018

For further information or to apply for this role, please click on the 'Enquire/Apply' button below.


Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol

Gwasanaeth Cyfreithiol Cyngor Caerdydd

Mae hi’n adeg gyffrous i ymuno â Gwasanaeth Cyfreithiol Cyngor Caerdydd. Rydym wedi ehangu ein tîm oherwydd y llwyth gwaith ac er mwyn ceisio gwneud y mwyafrif o waith cyfreithiol y Cyngor yn fewnol.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr o safon uchel â phrofiad perthnasol sy’n gallu delio â llwyth gwaith amrywiol a heriol ac sy’n ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth cyfreithiol mewnol llwyddiannus yn Neuadd y Sir ym Mae Caerdydd.

Disgwyliwn i’r unigolion a benodir gymryd cyfrifoldeb personol am sicrhau rhagoriaeth, gweithio gydag eraill i gyflawni’r canlyniadau gorau posib, ymateb yn gadarnhaol i newid a chyfleoedd newydd er mwyn manteisio i'r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael a meddwl a gweithredu gyda golwg ar hyrwyddo buddiannau’r Cyngor.

Er bod y rolau’n heriol mae ein polisïau gweithio'n hyblyg yn sicrhau cydbwysedd iach rhwng gwaith a bywyd. Mae’r holl swyddi’n agored i unigolion sy’n dymuno cael patrymau gwaith hyblyg, cyhyd â bod anghenion ein cleientiaid yn cael eu diwallu a threfniadau gwaith aelodau presennol y tîm yn cael eu hystyried.  

Cyfreithiwr / Bargyfreithiwr Gofal Plant – Gradd 10 – Cymunedau

Cyf. LS50008721                             Gradd 10                             £38,237 - £41,025

Mae angen Cyfreithwyr neu Fargyfreithwyr profiadol a chymwys i ymuno â thîm cyfreithiol y Cyngor i gyflawni ystod eang o waith Gwasanaethau Plant. Bydd y gwaith yn cynnwys rhoi cyngor a pharatoi ceisiadau Llys a bydd hefyd yn cynnwys eiriolaeth.

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar gymhwyster gradd, bod wedi ei dderbyn fel cyfreithiwr neu wedi ei alw i’r bar, a bydd rhaid iddo allu gweithio’n rhan o dîm.

Dyddiad Cau: 26 Ionawr 2018
Employer Info
Cardiff Council County Hall, Cardiff
Cardiff, Wales, United Kingdom

Employer ProfileEmployer Info


Cardiff Council
County Hall, Cardiff
Cardiff, Wales, United Kingdom
Phone: 029 2087 2087
Web Site: https://www.cardiff.gov.uk/

Childcare Solicitor/Barrister

col-narrow-left   

Job ID:

4104

Practice Area(s):

Children's Services

Location:

Cardiff, Wales 

Role:

Qualified Lawyer
col-narrow-right   

Employment Type:

Permanent Full-Time

Posted:

12.01.2018

Employer type:

Local Authority

Employer Ref:

LS50008721
col-wide   

Job Description:

£38,237 - £41,025

Governance & Legal Services

Cardiff Council’s Legal Service

Now is an exciting time to Join Cardiff Council’s Legal Service. We have expanded our team due to increased volumes of work and a drive to undertake most of the Council’s legal work in house.

We seek high calibre candidates with relevant experience who are able to deal with a varied and demanding workload and who are committed to delivering a successful in house legal service based in County Hall in the heart of Cardiff Bay.

We expect individuals appointed to take personal responsibility for delivering excellence, to work with others to achieve the best possible outcomes, to embrace change and new opportunities, to make the most of the resources available and to think and act in the best interests of the Council.

While the roles are demanding our flexible working policies ensure a healthy work life balance. All the posts are open to individuals who wish to have flexible working patterns, subject to meeting the needs of our clients and having mutual regard to the workings arrangements of existing team members.

Experienced and qualified Solicitor or Barrister to join the Council’s legal team to undertake a wide range of Children Services work. The post will include giving advice and preparation of applications for Court and will include advocacy.

The successful applicant will need to have the relevant qualification of degree status, be admitted as a solicitor or called to the bar and must be able to work as part of a team.

Closing Date: 26th January 2018

For further information or to apply for this role, please click on the 'Enquire/Apply' button below.


Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol

Gwasanaeth Cyfreithiol Cyngor Caerdydd

Mae hi’n adeg gyffrous i ymuno â Gwasanaeth Cyfreithiol Cyngor Caerdydd. Rydym wedi ehangu ein tîm oherwydd y llwyth gwaith ac er mwyn ceisio gwneud y mwyafrif o waith cyfreithiol y Cyngor yn fewnol.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr o safon uchel â phrofiad perthnasol sy’n gallu delio â llwyth gwaith amrywiol a heriol ac sy’n ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth cyfreithiol mewnol llwyddiannus yn Neuadd y Sir ym Mae Caerdydd.

Disgwyliwn i’r unigolion a benodir gymryd cyfrifoldeb personol am sicrhau rhagoriaeth, gweithio gydag eraill i gyflawni’r canlyniadau gorau posib, ymateb yn gadarnhaol i newid a chyfleoedd newydd er mwyn manteisio i'r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael a meddwl a gweithredu gyda golwg ar hyrwyddo buddiannau’r Cyngor.

Er bod y rolau’n heriol mae ein polisïau gweithio'n hyblyg yn sicrhau cydbwysedd iach rhwng gwaith a bywyd. Mae’r holl swyddi’n agored i unigolion sy’n dymuno cael patrymau gwaith hyblyg, cyhyd â bod anghenion ein cleientiaid yn cael eu diwallu a threfniadau gwaith aelodau presennol y tîm yn cael eu hystyried.  

Cyfreithiwr / Bargyfreithiwr Gofal Plant – Gradd 10 – Cymunedau

Cyf. LS50008721                             Gradd 10                             £38,237 - £41,025

Mae angen Cyfreithwyr neu Fargyfreithwyr profiadol a chymwys i ymuno â thîm cyfreithiol y Cyngor i gyflawni ystod eang o waith Gwasanaethau Plant. Bydd y gwaith yn cynnwys rhoi cyngor a pharatoi ceisiadau Llys a bydd hefyd yn cynnwys eiriolaeth.

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar gymhwyster gradd, bod wedi ei dderbyn fel cyfreithiwr neu wedi ei alw i’r bar, a bydd rhaid iddo allu gweithio’n rhan o dîm.

Dyddiad Cau: 26 Ionawr 2018