We use cookies to make your experience of using our website better. To comply with the e-Privacy Directive we need to ask your consent to set these cookies.


Solicitors/Barristers – Property and Planning

col-narrow-left   

Job ID:

4103

Practice Area(s):

Planning, Projects/Regeneration, Property

Location:

Cardiff, Wales 

Role:

Qualified Lawyer
col-narrow-right   

Employment Type:

Permanent Full-Time

Posted:

12.01.2018

Employer type:

Local Authority

Employer Ref:

LS50008737
col-wide   

Job Description:

£38,237 - £41,025

Governance & Legal Services

Cardiff Council’s Legal Service

Now is an exciting time to Join Cardiff Council’s Legal Service. We have expanded our team due to increased volumes of work and a drive to undertake most of the Council’s legal work in house.

We seek high calibre candidates with relevant experience who are able to deal with a varied and demanding workload and who are committed to delivering a successful in house legal service based in County Hall in the heart of Cardiff Bay.

We expect individuals appointed to take personal responsibility for delivering excellence, to work with others to achieve the best possible outcomes, to embrace change and new opportunities, to make the most of the resources available and to think and act in the best interests of the Council.

While the roles are demanding our flexible working policies ensure a healthy work life balance. All the posts are open to individuals who wish to have flexible working patterns, subject to meeting the needs of our clients and having mutual regard to the workings arrangements of existing team members.

We seek an experienced and qualified Solicitor or Barrister to join the Council’s legal team to undertake a full range of property, planning and development legal work (including high value complex projects), “Partnership Working” and other non-contentious legal work.

The successful applicant will need excellent general legal skills, sound judgement, be an excellent communicator and be admitted as a solicitor or called to the bar.
 
The salary range for this post is £38,237 - £41,025.

Closing Date: 26th January 2018

For further information or to apply for this role, please click on the 'Enquire/Apply' button below.


Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol

Gwasanaeth Cyfreithiol Cyngor Caerdydd

Mae hi’n adeg gyffrous i ymuno â Gwasanaeth Cyfreithiol Cyngor Caerdydd. Rydym wedi ehangu ein tîm oherwydd y llwyth gwaith ac er mwyn ceisio gwneud y mwyafrif o waith cyfreithiol y Cyngor yn fewnol.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr o safon uchel â phrofiad perthnasol sy’n gallu delio â llwyth gwaith amrywiol a heriol ac sy’n ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth cyfreithiol mewnol llwyddiannus yn Neuadd y Sir ym Mae Caerdydd.

Disgwyliwn i’r unigolion a benodir gymryd cyfrifoldeb personol am sicrhau rhagoriaeth, gweithio gydag eraill i gyflawni’r canlyniadau gorau posib, ymateb yn gadarnhaol i newid a chyfleoedd newydd er mwyn manteisio i'r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael a meddwl a gweithredu gyda golwg ar hyrwyddo buddiannau’r Cyngor.

Er bod y rolau’n heriol mae ein polisïau gweithio'n hyblyg yn sicrhau cydbwysedd iach rhwng gwaith a bywyd. Mae’r holl swyddi’n agored i unigolion sy’n dymuno cael patrymau gwaith hyblyg, cyhyd â bod anghenion ein cleientiaid yn cael eu diwallu a threfniadau gwaith aelodau presennol y tîm yn cael eu hystyried.  

Dyma’r cyfleoedd gwych sydd ar gael:

Cyfreithwyr / Bargyfreithwyr – Gradd 10 – Eiddo a Chynllunio

Cyf. LS50008737                             Gradd 10                             £38,237 - £41,025
 
Rydym yn chwilio am Gyfreithiwr neu Fargyfreithiwr cymwys a phrofiadol i ymuno â thîm cyfreithiol y Cyngor i ddelio ag ystod lawn o waith cyfraith eiddo, cynllunio a datblygu (gan gynnwys projectau cymhleth gwerth uchel), “Gweithio mewn Partneriaeth” a gwaith cyfreithiol annadleuol arall.

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gael sgiliau cyfreithiol cyffredinol rhagorol, barn gadarn a sgiliau cyfathrebu rhagorol ac wedi’i dderbyn fel cyfreithiwr neu ei alw i’r bar.  
 
Ystod cyflog y swydd hon yw £38,237 i £41,025 y flwyddyn.

Dyddiad Cau: 26 Ionawr 2018
Employer Info
Cardiff Council County Hall, Cardiff
Cardiff, Wales, United Kingdom

Employer ProfileEmployer Info


Cardiff Council
County Hall, Cardiff
Cardiff, Wales, United Kingdom
Phone: 029 2087 2087
Web Site: https://www.cardiff.gov.uk/

Solicitors/Barristers – Property and Planning

col-narrow-left   

Job ID:

4103

Practice Area(s):

Planning, Projects/Regeneration, Property

Location:

Cardiff, Wales 

Role:

Qualified Lawyer
col-narrow-right   

Employment Type:

Permanent Full-Time

Posted:

12.01.2018

Employer type:

Local Authority

Employer Ref:

LS50008737
col-wide   

Job Description:

£38,237 - £41,025

Governance & Legal Services

Cardiff Council’s Legal Service

Now is an exciting time to Join Cardiff Council’s Legal Service. We have expanded our team due to increased volumes of work and a drive to undertake most of the Council’s legal work in house.

We seek high calibre candidates with relevant experience who are able to deal with a varied and demanding workload and who are committed to delivering a successful in house legal service based in County Hall in the heart of Cardiff Bay.

We expect individuals appointed to take personal responsibility for delivering excellence, to work with others to achieve the best possible outcomes, to embrace change and new opportunities, to make the most of the resources available and to think and act in the best interests of the Council.

While the roles are demanding our flexible working policies ensure a healthy work life balance. All the posts are open to individuals who wish to have flexible working patterns, subject to meeting the needs of our clients and having mutual regard to the workings arrangements of existing team members.

We seek an experienced and qualified Solicitor or Barrister to join the Council’s legal team to undertake a full range of property, planning and development legal work (including high value complex projects), “Partnership Working” and other non-contentious legal work.

The successful applicant will need excellent general legal skills, sound judgement, be an excellent communicator and be admitted as a solicitor or called to the bar.
 
The salary range for this post is £38,237 - £41,025.

Closing Date: 26th January 2018

For further information or to apply for this role, please click on the 'Enquire/Apply' button below.


Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol

Gwasanaeth Cyfreithiol Cyngor Caerdydd

Mae hi’n adeg gyffrous i ymuno â Gwasanaeth Cyfreithiol Cyngor Caerdydd. Rydym wedi ehangu ein tîm oherwydd y llwyth gwaith ac er mwyn ceisio gwneud y mwyafrif o waith cyfreithiol y Cyngor yn fewnol.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr o safon uchel â phrofiad perthnasol sy’n gallu delio â llwyth gwaith amrywiol a heriol ac sy’n ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth cyfreithiol mewnol llwyddiannus yn Neuadd y Sir ym Mae Caerdydd.

Disgwyliwn i’r unigolion a benodir gymryd cyfrifoldeb personol am sicrhau rhagoriaeth, gweithio gydag eraill i gyflawni’r canlyniadau gorau posib, ymateb yn gadarnhaol i newid a chyfleoedd newydd er mwyn manteisio i'r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael a meddwl a gweithredu gyda golwg ar hyrwyddo buddiannau’r Cyngor.

Er bod y rolau’n heriol mae ein polisïau gweithio'n hyblyg yn sicrhau cydbwysedd iach rhwng gwaith a bywyd. Mae’r holl swyddi’n agored i unigolion sy’n dymuno cael patrymau gwaith hyblyg, cyhyd â bod anghenion ein cleientiaid yn cael eu diwallu a threfniadau gwaith aelodau presennol y tîm yn cael eu hystyried.  

Dyma’r cyfleoedd gwych sydd ar gael:

Cyfreithwyr / Bargyfreithwyr – Gradd 10 – Eiddo a Chynllunio

Cyf. LS50008737                             Gradd 10                             £38,237 - £41,025
 
Rydym yn chwilio am Gyfreithiwr neu Fargyfreithiwr cymwys a phrofiadol i ymuno â thîm cyfreithiol y Cyngor i ddelio ag ystod lawn o waith cyfraith eiddo, cynllunio a datblygu (gan gynnwys projectau cymhleth gwerth uchel), “Gweithio mewn Partneriaeth” a gwaith cyfreithiol annadleuol arall.

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gael sgiliau cyfreithiol cyffredinol rhagorol, barn gadarn a sgiliau cyfathrebu rhagorol ac wedi’i dderbyn fel cyfreithiwr neu ei alw i’r bar.  
 
Ystod cyflog y swydd hon yw £38,237 i £41,025 y flwyddyn.

Dyddiad Cau: 26 Ionawr 2018