We use cookies to make your experience of using our website better. To comply with the e-Privacy Directive we need to ask your consent to set these cookies.


Senior Legal Officer (Highway and Road Traffic Law)

col-narrow-left   

Job ID:

4102

Practice Area(s):

Highways, Transport/Highways

Location:

Cardiff, Wales 

Role:

Legal Executive, Legal Assistant or Paralegal
col-narrow-right   

Employment Type:

Permanent Full-Time

Posted:

12.01.2018

Employer type:

Local Authority

Employer Ref:

LS50008743
col-wide   

Job Description:

£27,668 - £31,601

Now is an exciting time to Join Cardiff Council’s Legal Service. We have expanded our team due to increased volumes of work and a drive to undertake most of the Council’s legal work in house.

We seek high calibre candidates with relevant experience who are able to deal with a varied and demanding workload and who are committed to delivering a successful in house legal service based in County Hall in the heart of Cardiff Bay.

We expect individuals appointed to take personal responsibility for delivering excellence, to work with others to achieve the best possible outcomes, to embrace change and new opportunities, to make the most of the resources available and to think and act in the best interests of the Council.

While the roles are demanding our flexible working policies ensure a healthy work life balance. All the posts are open to individuals who wish to have flexible working patterns, subject to meeting the needs of our clients and having mutual regard to the workings arrangements of existing team members.

We seek a Fellow of the Institute of Legal Executives or Graduate who has successfully completed either the Legal Practice Course or the Bar Professional Training Course, to join the Council’s legal team to undertake a wide range of Highway and Road Traffic law matters. The work will include; drafting section 38 and 278 Highway Agreements, public rights of way orders, various highway licenses, public space protection orders, traffic regulation orders and advising generally on such matters.

For exceptional candidates we are prepared to consider applicants who are graduates and have successfully completed either the Legal Practice Course or the Bar Professional Training Course but who have not previously been employed in a legal role. We would expect such individuals to have a strong academic record, be a quick learner and be committed to the post.

Closing Date: 26th January 2018

For further information or to apply for this role, please click on the 'Enquire/Apply' button below.

Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol

Gwasanaeth Cyfreithiol Cyngor Caerdydd

Mae hi’n adeg gyffrous i ymuno â Gwasanaeth Cyfreithiol Cyngor Caerdydd. Rydym wedi ehangu ein tîm oherwydd y llwyth gwaith ac er mwyn ceisio gwneud y mwyafrif o waith cyfreithiol y Cyngor yn fewnol.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr o safon uchel â phrofiad perthnasol sy’n gallu delio â llwyth gwaith amrywiol a heriol ac sy’n ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth cyfreithiol mewnol llwyddiannus yn Neuadd y Sir ym Mae Caerdydd.

Disgwyliwn i’r unigolion a benodir gymryd cyfrifoldeb personol am sicrhau rhagoriaeth, gweithio gydag eraill i gyflawni’r canlyniadau gorau posib, ymateb yn gadarnhaol i newid a chyfleoedd newydd er mwyn manteisio i'r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael a meddwl a gweithredu gyda golwg ar hyrwyddo buddiannau’r Cyngor.

Er bod y rolau’n heriol mae ein polisïau gweithio'n hyblyg yn sicrhau cydbwysedd iach rhwng gwaith a bywyd. Mae’r holl swyddi’n agored i unigolion sy’n dymuno cael patrymau gwaith hyblyg, cyhyd â bod anghenion ein cleientiaid yn cael eu diwallu a threfniadau gwaith aelodau presennol y tîm yn cael eu hystyried.  

Uwch Gynorthwy-ydd Cyfreithiol (Cyfraith Priffyrdd a Thraffig Ffyrdd)
Cyf. LS50008743                             Gradd 7                              £27,668 - £31,601
Rydym yn chwilio am Gymrawd y Sefydliad Gweithredwyr Cyfreithiol neu Raddedig sydd wedi cwblhau'r Cwrs Ymarfer Cyfreithiol neu Gwrs Hyfforddiant Proffesiynol y Bar yn llwyddiannus, i ymuno â thîm cyfreithiol y Cyngor i gyflawni amrywiaeth eang o faterion cyfraith Priffyrdd a Thraffig Ffordd. Bydd y gwaith yn cynnwys; drafftio Cytundebau Priffyrdd adran 38 a 278, hawliau tramwy cyhoeddus, trwyddedau priffordd amrywiol, gorchmynion diogelu mannau cyhoeddus, gorchmynion rheoli traffig a chyngor cyffredinol mewn perthynas â materion o’r fath.

Ar gyfer ymgeiswyr eithriadol rydym yn fodlon ystyried ymgeiswyr sy'n raddedigion ac sydd wedi cwblhau'r Cwrs Ymarfer Cyfreithiol neu Gwrs Hyfforddiant Proffesiynol y Bar yn llwyddiannus ond nad ydynt wedi'u cyflogi mewn rôl gyfreithiol o'r blaen. Bydden ni’n disgwyl i unigolion o’r fath gael cofnod academaidd cryf, bod yn ddysgwr sydyn ac wedi ymrwymo i’r swydd.

Dyddiad Cau: 26 Ionawr 2018
Employer Info
Cardiff Council County Hall, Cardiff
Cardiff, Wales, United Kingdom

Employer ProfileEmployer Info


Cardiff Council
County Hall, Cardiff
Cardiff, Wales, United Kingdom
Phone: 029 2087 2087
Web Site: https://www.cardiff.gov.uk/

Senior Legal Officer (Highway and Road Traffic Law)

col-narrow-left   

Job ID:

4102

Practice Area(s):

Highways, Transport/Highways

Location:

Cardiff, Wales 

Role:

Legal Executive, Legal Assistant or Paralegal
col-narrow-right   

Employment Type:

Permanent Full-Time

Posted:

12.01.2018

Employer type:

Local Authority

Employer Ref:

LS50008743
col-wide   

Job Description:

£27,668 - £31,601

Now is an exciting time to Join Cardiff Council’s Legal Service. We have expanded our team due to increased volumes of work and a drive to undertake most of the Council’s legal work in house.

We seek high calibre candidates with relevant experience who are able to deal with a varied and demanding workload and who are committed to delivering a successful in house legal service based in County Hall in the heart of Cardiff Bay.

We expect individuals appointed to take personal responsibility for delivering excellence, to work with others to achieve the best possible outcomes, to embrace change and new opportunities, to make the most of the resources available and to think and act in the best interests of the Council.

While the roles are demanding our flexible working policies ensure a healthy work life balance. All the posts are open to individuals who wish to have flexible working patterns, subject to meeting the needs of our clients and having mutual regard to the workings arrangements of existing team members.

We seek a Fellow of the Institute of Legal Executives or Graduate who has successfully completed either the Legal Practice Course or the Bar Professional Training Course, to join the Council’s legal team to undertake a wide range of Highway and Road Traffic law matters. The work will include; drafting section 38 and 278 Highway Agreements, public rights of way orders, various highway licenses, public space protection orders, traffic regulation orders and advising generally on such matters.

For exceptional candidates we are prepared to consider applicants who are graduates and have successfully completed either the Legal Practice Course or the Bar Professional Training Course but who have not previously been employed in a legal role. We would expect such individuals to have a strong academic record, be a quick learner and be committed to the post.

Closing Date: 26th January 2018

For further information or to apply for this role, please click on the 'Enquire/Apply' button below.

Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol

Gwasanaeth Cyfreithiol Cyngor Caerdydd

Mae hi’n adeg gyffrous i ymuno â Gwasanaeth Cyfreithiol Cyngor Caerdydd. Rydym wedi ehangu ein tîm oherwydd y llwyth gwaith ac er mwyn ceisio gwneud y mwyafrif o waith cyfreithiol y Cyngor yn fewnol.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr o safon uchel â phrofiad perthnasol sy’n gallu delio â llwyth gwaith amrywiol a heriol ac sy’n ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth cyfreithiol mewnol llwyddiannus yn Neuadd y Sir ym Mae Caerdydd.

Disgwyliwn i’r unigolion a benodir gymryd cyfrifoldeb personol am sicrhau rhagoriaeth, gweithio gydag eraill i gyflawni’r canlyniadau gorau posib, ymateb yn gadarnhaol i newid a chyfleoedd newydd er mwyn manteisio i'r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael a meddwl a gweithredu gyda golwg ar hyrwyddo buddiannau’r Cyngor.

Er bod y rolau’n heriol mae ein polisïau gweithio'n hyblyg yn sicrhau cydbwysedd iach rhwng gwaith a bywyd. Mae’r holl swyddi’n agored i unigolion sy’n dymuno cael patrymau gwaith hyblyg, cyhyd â bod anghenion ein cleientiaid yn cael eu diwallu a threfniadau gwaith aelodau presennol y tîm yn cael eu hystyried.  

Uwch Gynorthwy-ydd Cyfreithiol (Cyfraith Priffyrdd a Thraffig Ffyrdd)
Cyf. LS50008743                             Gradd 7                              £27,668 - £31,601
Rydym yn chwilio am Gymrawd y Sefydliad Gweithredwyr Cyfreithiol neu Raddedig sydd wedi cwblhau'r Cwrs Ymarfer Cyfreithiol neu Gwrs Hyfforddiant Proffesiynol y Bar yn llwyddiannus, i ymuno â thîm cyfreithiol y Cyngor i gyflawni amrywiaeth eang o faterion cyfraith Priffyrdd a Thraffig Ffordd. Bydd y gwaith yn cynnwys; drafftio Cytundebau Priffyrdd adran 38 a 278, hawliau tramwy cyhoeddus, trwyddedau priffordd amrywiol, gorchmynion diogelu mannau cyhoeddus, gorchmynion rheoli traffig a chyngor cyffredinol mewn perthynas â materion o’r fath.

Ar gyfer ymgeiswyr eithriadol rydym yn fodlon ystyried ymgeiswyr sy'n raddedigion ac sydd wedi cwblhau'r Cwrs Ymarfer Cyfreithiol neu Gwrs Hyfforddiant Proffesiynol y Bar yn llwyddiannus ond nad ydynt wedi'u cyflogi mewn rôl gyfreithiol o'r blaen. Bydden ni’n disgwyl i unigolion o’r fath gael cofnod academaidd cryf, bod yn ddysgwr sydyn ac wedi ymrwymo i’r swydd.

Dyddiad Cau: 26 Ionawr 2018