We use cookies to make your experience of using our website better. To comply with the e-Privacy Directive we need to ask your consent to set these cookies.


Team Leader (Places Team, Legal Services)

col-narrow-left   

Job ID:

12856

Practice Area(s):

Highways, Licensing, Planning, Property

Location:

Denbighshire, Wales 

Role:

Principal/Head of Section, Qualified Lawyer
col-narrow-right   

Employment Type:

Permanent Full-Time

Posted:

13.02.2020

Employer type:

Local Authority
col-wide   

Job Description:

£42,683 - £45,591 per annum

Location: County Hall, Ruthin

Hours: 37 per week, Permanent

Denbighshire County Council Legal Services' department is seeking an experienced legal officer to lead the legal team responsible for delivering a high quality service all matters connected with property, highways, planning and licensing; making a key contribution to the Council achieving its ambitious objectives.

A strong approach to the planning and organisation of work within the team is required together with driving forward high performance; and smarter working approaches.

This key post is based in modern offices in the picturesque market town of Ruthin; offering excellent work/life balance, flexible working hours and remote/agile working; local government pension scheme and employee benefits; including developmental opportunities.

Appointment subject to probationary period and satisfactory references.

If you would like to discuss any aspect of the post, please call Lisa Jones, Legal Services Manager on 01824 706275 / 07979 381724.

If you are interested in this vacancy, please apply on-line via the website.

For alternative methods of applying please contact Customer Services on 01824 706101.

Candidates must complete our application form to be considered. We regret that we are unable to reply to all applications. If you have not received a reply within three weeks of the closing date, you must assume that you have not been short listed for interview.

Interview Date: 17 March 2020

Closing date: 10 March 2020

For further information or to apply, please click on the Enquire/Apply button below.

Denbighshire County Council is committed to Equal Opportunities and its Welsh Language Standards. We welcome applications in the Welsh Language and application forms received in the Welsh Language will not be treated less favourably than an application form submitted in English.

Lleoliad: Neuadd y Sir, Rhuthun

Oriau: 37 y wythnos, Parhaol

Mae adran Gwasanaethau Cyfreithiol Cyngor Sir Ddinbych yn chwilio am swyddog cyfreithiol profiadol i arwain y tîm cyfreithiol sydd yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel ar holl faterion sy'n ymwneud ag eiddo, priffyrdd, cynllunio a thrwyddedu; gan wneud cyfraniad allweddol i'r Cyngor allu cyflawni ei amcanion uchelgeisiol.

Mae angen dynesiad cryf at gynllunio a threfnu gwaith o fewn y tîm yn ogystal â symud perfformiad da ymlaen; a dulliau gweithio'n ddoethach.

Mae'r swydd allweddol hon wedi'i lleoli yn swyddfeydd modern yn nhref farchnad Rhuthun; mae'n cynnig cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith rhagorol, oriau gweithio hyblyg a gweithio o bell/hyblyg; cynllun pensiwn llywodraeth leol a buddiannau gweithwyr; gan gynnwys cyfleoedd i ddatblygu.

Penodiad yn destun cyfnod prawf a geirdaon boddhaol.

Os hoffech chi drafod unrhyw agwedd ar y swydd, ffoniwch Lisa Jones, Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol ar 01824 706275 / 07979 381724.

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk Am ddulliau eraill o wneud cais, cysylltwch â'r Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01824 706100.

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau ein ffurflen gais i gael ei ystyried. Mae'n ddrwg gennym nad ydym yn gallu ateb pob cais. Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos i'r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cyrraedd y rhestr fer am gyfweliad.

Dyddiad Cyfweliad: 17 Mawrth 2020

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal a'i Safonau Iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg. Sylwch na fydd unrhyw ffurflenni cais a dderbynnir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na ffurflenni cais a gyflwynwyd yn Saesneg.

Reference

LHDL00020W3LWE

Closing date: 10 March 2020

 
Employer Info
Denbighshire County Council
Denbigshire, Wales, United Kingdom

Employer ProfileEmployer Info


Denbighshire County Council
Denbigshire, Wales, United Kingdom
Phone:
Web Site:

Team Leader (Places Team, Legal Services)

col-narrow-left   

Job ID:

12856

Practice Area(s):

Highways, Licensing, Planning, Property

Location:

Denbighshire, Wales 

Role:

Principal/Head of Section, Qualified Lawyer
col-narrow-right   

Employment Type:

Permanent Full-Time

Posted:

13.02.2020

Employer type:

Local Authority
col-wide   

Job Description:

£42,683 - £45,591 per annum

Location: County Hall, Ruthin

Hours: 37 per week, Permanent

Denbighshire County Council Legal Services' department is seeking an experienced legal officer to lead the legal team responsible for delivering a high quality service all matters connected with property, highways, planning and licensing; making a key contribution to the Council achieving its ambitious objectives.

A strong approach to the planning and organisation of work within the team is required together with driving forward high performance; and smarter working approaches.

This key post is based in modern offices in the picturesque market town of Ruthin; offering excellent work/life balance, flexible working hours and remote/agile working; local government pension scheme and employee benefits; including developmental opportunities.

Appointment subject to probationary period and satisfactory references.

If you would like to discuss any aspect of the post, please call Lisa Jones, Legal Services Manager on 01824 706275 / 07979 381724.

If you are interested in this vacancy, please apply on-line via the website.

For alternative methods of applying please contact Customer Services on 01824 706101.

Candidates must complete our application form to be considered. We regret that we are unable to reply to all applications. If you have not received a reply within three weeks of the closing date, you must assume that you have not been short listed for interview.

Interview Date: 17 March 2020

Closing date: 10 March 2020

For further information or to apply, please click on the Enquire/Apply button below.

Denbighshire County Council is committed to Equal Opportunities and its Welsh Language Standards. We welcome applications in the Welsh Language and application forms received in the Welsh Language will not be treated less favourably than an application form submitted in English.

Lleoliad: Neuadd y Sir, Rhuthun

Oriau: 37 y wythnos, Parhaol

Mae adran Gwasanaethau Cyfreithiol Cyngor Sir Ddinbych yn chwilio am swyddog cyfreithiol profiadol i arwain y tîm cyfreithiol sydd yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel ar holl faterion sy'n ymwneud ag eiddo, priffyrdd, cynllunio a thrwyddedu; gan wneud cyfraniad allweddol i'r Cyngor allu cyflawni ei amcanion uchelgeisiol.

Mae angen dynesiad cryf at gynllunio a threfnu gwaith o fewn y tîm yn ogystal â symud perfformiad da ymlaen; a dulliau gweithio'n ddoethach.

Mae'r swydd allweddol hon wedi'i lleoli yn swyddfeydd modern yn nhref farchnad Rhuthun; mae'n cynnig cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith rhagorol, oriau gweithio hyblyg a gweithio o bell/hyblyg; cynllun pensiwn llywodraeth leol a buddiannau gweithwyr; gan gynnwys cyfleoedd i ddatblygu.

Penodiad yn destun cyfnod prawf a geirdaon boddhaol.

Os hoffech chi drafod unrhyw agwedd ar y swydd, ffoniwch Lisa Jones, Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol ar 01824 706275 / 07979 381724.

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk Am ddulliau eraill o wneud cais, cysylltwch â'r Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01824 706100.

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau ein ffurflen gais i gael ei ystyried. Mae'n ddrwg gennym nad ydym yn gallu ateb pob cais. Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos i'r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cyrraedd y rhestr fer am gyfweliad.

Dyddiad Cyfweliad: 17 Mawrth 2020

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal a'i Safonau Iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg. Sylwch na fydd unrhyw ffurflenni cais a dderbynnir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na ffurflenni cais a gyflwynwyd yn Saesneg.

Reference

LHDL00020W3LWE

Closing date: 10 March 2020